کوپلر

کوپلر الکتروفیوژن
 سایزهای موجود  به میلی‌متر 
20 
25 
32 
40 
50 
63 
75 
90 
110 
125 
160 
200
225
250