فلنج پلی‌اتیلن

فلنج پلی‌اتیلن


سایزهای  موجود 
160 SDR 11
160 SDR 13.6