استانداردها ، تاییدیه‌ها و مجوزها

این گروه ، در چهارچوب استانداردهای ملی و بین المللی، موفق به دریافت مجوزها و گواهینامه های مختلفی شده است؛ از جمله:

نشان ملی استاندارد ایران

تاییدیه شرکت ملی گاز ایران جهت تولید لوله ها و اتصالات پلی اتیلن

گرید  A  از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری جهت تولید لوله های پلی اتیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری جهت تولید لوله های پلی اتیلن مورده استفاده در  آبیاری جانبی

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی لوله های پلی اتیلن گاز بر اساس استاندارد ISIRI 11233

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی اتصالات الکتروفیوژن

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، ایزو9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی، ایزو 14001

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، OHSAS 18001

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون ISO/IEC 17025