لوله‌های آبیاری قطره‌ای

لوله‌های آبیاری قطره‌ای پلی‌اتیلن

شرکت انهار حیات کرمان با دارا بودن رتبه ‌A از دفتر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی،  با دارا بودن استانداردهای مورد نیاز از جمله استاندارد 7607 و ایزو8779 طی سالیان متمادی لوله‌های آبیاری جانبی با فشارهای مختلف تولید نموده است.


The mass has been calculated taking the average density as 0.938 gr/cm3